Produción sostible e calidade dos viños tintos da D.O. Ribeira Sacra

xxxx

Investigador principal: Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Entidade financiadora: Xunta de Galicia
Data de comezo: 01/11/2018

Adecuación da sistemática para o control de calidade do panel de catadores de mel de Galicia

xxxx

Investigador principal: Maria del Carmen Seijo Coello
Entidade financiadora: CRIXP – Consello regulador indicación xeográfica protexida mel de Galicia
Data de comezo: 27/07/2018

Proposta de actividades para a mellora do manexo das colmeas en situación de estrés

xxxx

Investigador principal: Maria del Carmen Seijo Coello
Entidade financiadora: Agrupación apícola de Galicia
Data de comezo: 10/08/2018

VER TODOS