Aerobioloxía.

  1. Estudo do pole e aeroalérxenos da atmosfera.

Melisopalinoloxía.

  1. Caracterización e tipificación da orixe botánica de meles.
  2. Caracterización físico-química e organoléptica de meles.

Fenoloxía.

  1. Comportamento fenolóxico de cultivos e especies silvestres.
  2. Estado fitosanitario de cultivos.
  3. Influencia do cambio climático sobre cultivos e especies autóctonas.
  4. Modelos predictivos do inicio das fases fenolóxicas de cultivos.