O grupo ten a maioría dos seus laboratorios na Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo (campus de Ourense), con 4 laboratorios cunha superficie total duns 400 m2, así como 2 laboratorios no CITI (Centro de Investigación, Transferencia e Innovación), dedicados a Edafoloxía e a Valorización de Biomasa. Recentemente obtiveron dereito ó uso de 3 laboratorios no Edificio do Campus da Auga.

Consideramos que o grupo posúe equipamento suficiente para desenvolver una investigación de excelencia, ademais de ter acceso e ser usuarios habituais de grandes infraestruturas científicas centralizadas da Universidade de Vigo (situados no CACTI, tanto en Vigo como en Ourense).

Entre os equipos máis relevantes que posúe podemos destacar, ademais do equipamento habitual:

 • Espectrofotómetro de Absorción atómica de chama con xerador de hidruros
 • Autoanalizador de Hg por combustión térmica para sólidos e líquidos
 • Contador de centelleo líquido para medidas de desintegración de isótopos de H e C
 • Equipo de cromatografía líquida de alta resolución UV-visible
 • Equipo de cromatografía líquida de alta resolución con detectores de índice de refracción
 • Equipo de cromatografía líquida de alta resolución con detectores de índice de refracción e detector de diodos en liña
 • Equipo Suntest de simulación da luz solar
 • Autoanalizador de Fluxo Segmentado
 • Espectrofotométro UV-visible
 • TRPS iZon-Qnano
 • Reactores presurizados de mezcla completa para alta temperatura
 • Fermentadores de varios tamaños (con control de nivel, de antiespumante, de temperatura e de pH)
 • Cabinas de fluxo laminar